Redigering

Om rörlig grafik förklarar, filmproduktion berättar och speaker förstärker, så är det i redigeringen det bestäms HUR budskapet ska framföras.

Den känsla som ska förmedlas till dina åskådare skapas i redigeringen genom klippning av filmat material och förändringar i färgtoner, förstärkande effekter i form av rörlig grafik, speaker, ljus och musik.

Att redigera må vara tekniskt, men det handlar om känslor.

För att en filmproduktion ska vara intressant måste den ha ett flöde och sammanhang. För mig känns det om ett klipp är rätt, passar in eller inte. Det är faktiskt det enklaste sättet jag kan förklara det på.

Att sedan lägga på rörlig grafik, ljud och musik och sen plötsligt känna att ”Ja, där satt den!” är alltid samma sköna känsla. När du känner samma sak när du ser det så vet man att det har blivit en riktigt bra produktion.

Redigering är en kreativ process, vilket ibland gör förändringar och revideringar av ursprungsplanen nödvändiga. Men i regel är det så här enkelt: Ju bättre förarbete, desto bättre slutresultat. Det handlar om att ha en bra inledande dialog, så att vi har samma uppfattning om vad som ska produceras.

Fakta
För redigering arbetar jag i Adobe Premiere och Mocha Pro vid behov.


Jag har klippt ihop material som jag publicerar på YouTube, med totalt över 3 000 000 visningar. Detta med Lucasfilms goda minne - de har nämligen nämnt mina produktioner på deras officiella blogg. Jag har även vunnit pris för detta.

Vad det är, ja det berättar jag för dig när vi träffas, men nördigt och kul är det!


Det viktiga är väl det som filmas?

En filmkamera dokumenterar bara det som kommer in i linsen framför den.

Genom att klippa om ordningen på det som filmats kan man uppnå helt olika känslor.

Visste du att musik är den form som snabbast kan framkalla känslor hos en människa. Inte konstigt att ljudfilmen blev en succé när den kom.